BEGELEIDING VAN UW ORGANISATIE

vraagstukken – cultuurverandering - veranderingstrajecten

Verandert uw onderneming?
En bent u bereid mee te veranderen?

Werknemers zijn op zoek naar meer dan extra legale voordelen of carrière mogelijkheden. Ze willen een zinvolle betekenis geven aan hetgeen ze doen en het maatschappelijk engagement staat meer en meer centraal. Een samenwerking met de werkgever op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect waarbij eigen verantwoordelijkheid en authenticiteit meer de hoofdrol gaan spelen.

Ook het economische klimaat verandert snel. Uw onderneming en u als leider moet mee.

Elke verandering start bij de bereidheid om te veranderen van elk individu binnen de organisatie. Het is dus van cruciaal belang dat de nodige aandacht en zorg wordt besteed aan de begeleiding van alle mensen binnen een organisatie en in het bijzonder de leidinggevende tijdens elk traject. Eender welke verandering van welke aard ook, start bij de bereidheid en de mogelijkheid om te veranderen van de leidinggevenden.

Wanneer brengt Heart-Work u toegevoegde waarde?

Organisatievraagstukken

Een bedrijf/organisatie is in feite een groep mensen die met elkaar een gezamenlijk doel proberen te bereiken. Een organisatie is een levend systeem en de mensen staan centraal binnen dit systeem.

In het nastreven van dit gezamenlijk doel kunnen allerhande problemen opduiken: organisatievraagstukken.

Conflict in organisaties begint vaak bij het werk zelf. De belangrijkste bronnen voor conflict in organisaties zijn: het doel waarnaar gestreefd wordt; de rollen van de verschillende afdelingen; de werkprocessen die hen verbinden; de middelen die ze delen; de normen die hun gedrag sturen.

Heart-Work helpt u om de gepaste oplossingen aan te bieden zodat het vraagstuk kan opgelost worden.

Cultuurverandering

Elke organisatie heeft een cultuur. Cultuur is een stolling van leerprocessen en is veranderbaar door nieuwe ervaringen. Leiders in cultuurverandering hebben de taak om naar mogelijkheden te zoeken om ingeslepen patronen te doorbreken. Vaak leiden dit soort cultuurprogramma’s tot heftige conflicten in organisaties waardoor uiteindelijke verandering uitblijft.

Voor leidinggevenden is het de kunst om waarde conflicten te erkennen en goed om te gaan met de spanningen die dit oproept.

Heart-Work helpt u om succesvol te veranderen waarbij gefocust wordt op een positief toekomstbeeld.

Veranderingstrajecten (Fusie, Overname, Crisis)

U moet uw bedrijf door een transformatie heen loodsen. Die maatregelen hebben zowel gevolgen voor uw werknemers als voor de organisatie zelf. Uw focus ligt uiteraard op de optimalisering en verderzetting van uw bedrijf en u weet niet zeker waar u op het einde van de rit zult uitkomen.

U bent expert als leidinggevende van uw organisatie en wij hebben de expertise over hoe systemen (teams, organisaties) werken. Samen komen we tot de nodige inzichten, zodat u weet wat u te doen staat om ook een systemisch gezonde doorstart te maken met gemotiveerd personeel.

Heart-Work helpt u om doordacht om te gaan met de te zetten stappen om veel personeelsproblemen (weerstand, rebellie, loyaliteiten,...) in uw organisatie te voorkomen.

Interesse? Laat uw gegevens na in ons contactformulier.
Ook op maat trajecten werken wij graag voor uit. Contacteer ons rechtstreeks via joel@heart-work.be.